Hành Trình 50 ngày 20/02/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 50 ngày 20/02/2017 – 365 ngày.

“Hiện trạng của chúng ta – tất cả đều là kết quả những gì chúng ta đã nghĩ đến. … Nếu một người nói hoặc hành động với suy nghĩ tà ác, thì sự đau khổ sẽ theo bước anh ta. … Nếu một người nói hay hành động với suy nghĩ thuần khiết, thì hạnh phúc sẽ đi cùng anh ta, giống như một chiếc bóng không bao giờ rời khỏi chủ nhân.”

ĐỨC PHẬT (khoảng năm 565 TCN đến năm 484 TCN)

Viết một bình luận