#055 Hành Trình ngày 24/2/2021 – 365 ngày: Bạn có tin về điều bạn mong muốn?
Hãy đắm mình vào cảm giác rằng bạn đã có được điều mình muốn vào ngay lúc này, và hãy cứ tiếp tục cảm nhận điều ấy. Nó sẽ là cảm xúc mạnh mẽ nhất trong thế giới này. 

Và khi bạn thực hành cảm xúc này, nó sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng bạn đã có được thứ mình mong muốn. 

Khi bạn làm như vậy, quy luật chắc chắn sẽ phản hồi. Hãy nhớ rằng quy luật không bao giờ thất bại trong bất cứ thứ gì mà nó quyết định thực hiện, và nó cũng sẽ không bao giờ thất bại trong trường hợp của bạn.


055 Hành Trình ngày 24/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 24/2/2020 – 365 ngày: Đạo dưỡng tâm, dưỡng sinh cao minh của cổ nhân.Viết một bình luận