Ngày 19: Kiểm soắt mình !!!

Ngày 19:

Một người nhạy cảm biết rằng giận dữ sẽ làm lãng phí thời gian và năng lượng. Sẽ phải cố gắng mới tạo dựng lại mối quan hệ đã mất.

 

Tốt hơn nên chú ý tới thái độ của mình và đáp lại một cách không vội vã. Bằng cách đó bạn sẽ cải thiện và cũng cố các mối quan hệ với người khác. Hãy tạo ra lòng tin và bỏ qua những lỗi lầm.

1 bình luận về “Ngày 19: Kiểm soắt mình !!!”

Viết một bình luận