#007 Hành Trình ngày 07/1/2021 – 365 ngày: Cách thức tạo ra “Ngày mai như ý”.
Để định hướng và tạo ra ngày mai của bạn, thì ngay vào tối nay, hãy tái hiện lại ngày hôm đó của bạn khi nằm trên giường và chuẩn bị đi ngủ, và hãy cảm thấy biết ơn tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp trong ngày hôm đó. 


Nếu có một điều gì trong ngày mà bạn muốn thay đổi, hãy tái hiện lại nó trong tâm trí và thay đổi nó theo hướng mà bạn muốn. Và khi đi ngủ, hãy nói rằng: “Tôi sẽ ngủ thật sâu và tỉnh dậy với tràn đầy năng lượng. Ngày mai sẽ là tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.”


007 Hành Trình ngày 07/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 07/1/2020 – 365 ngày: 6 kỹ năng giao tiếp giúp bạn như cá gặp nước trong các mối quan hệ.


Viết một bình luận