#006 Hành Trình ngày 06/1/2021 – 365 ngày: Sự tiến bộ qua từng bước áp dụng Luật Hấp Dẫn.

Khi bạn mới bắt đầu học cách điều khiển tần số tồn tại của mình (thông qua suy nghĩ và cảm xúc), có thể bạn sẽ thấy mình trải qua nhiều thời điểm thăng trầm và không ổn định, có thể bạn sẽ thấy mình nhảy liên tục từ tần số này sang tần số khác.


Giai đoạn này sẽ qua nhanh, và rất sớm thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên ổn định ở một tần số cao hơn, và sau đó sẽ đến một tần số cao hơn nữa, và cứ tiếp tục được nâng lên những tần số ngàymột cao hơn, mãi mãi tiếp diễn như vậy.

Trước khi có thể chạy, bạn cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới chập chững bước đi được, đúng không? Nhưng với lòng quyết tâm, bạn đã làm được điều đó. Và chuyện này cũng không có sự khác biệt gì cả.


006 Hành Trình ngày 06/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 06/1/2020 – 365 ngày: Cuộc sống sẽ thay đổi tốt hơn khi chúng ta biết nhìn nó khác đi.


Trả lời