#292 Hành Trình ngày 18/10/2020 – 365 ngày: Sự tập trung đi kèm với cảm xúc chính là một…..
Điều gì bạn càng chống cự thì nó càng đeo bám, điều này có nghĩa là nếu bạn dành nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho điều mình không muốn, thì bạn đang mời gọi nó đến với mình.

Hãy sử dụng sức mạnh của những cảm xúc cho những điều mà bạn mong muốn, và mang những điều ấy đến với bạn. 

Khi bạn tập trung là lúc bạn thực hiện quy trình sáng tạo. S


Sự tập trung đi kèm với cảm xúc chính là một sức mạnh sáng tạo phi thường…


292 Hành Trình ngày 18/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 19/10/2019 – 365 ngày: Nếu quay ngược được thời gian, bạn muốn trở lại ngày nào nhất?


Viết một bình luận