#065 Hành Trình ngày 06/3/2021 – 365 ngày: Liệu quy luật có “sai sót” ở đâu đó?Quy luật hấp dẫn không bao giờ sai sót, và mỗi người đều có được chính xác thứ mà họ yêu cầu, mặc dù trong phần lớn thời gian mọi người không hề nhận thức được rằng họ đang yêu cầu thứ mà mình không muốn. 

Quy luật này mang một vẻ đẹp thật sự hoàn hảo, bởi vì nó luôn luôn phản hồi và vậnhành trong mỗi khoảnh khắc, và vì thế chúng ta luôn có thể trải nghiệm được cuộc sốngcủa mình. 

Quy luật không bao giờ thay đổi – chúng ta phải học cách sống hòa hợp với quy luật. 

Và đó là nhiệm vụ lớn nhất dành cho cho mỗi con người065 Hành Trình ngày 06/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 05/3/2020 – 365 ngày: Câu chuyện thành ngữ: Lời nói ngay thẳng thường khó nghe.


Viết một bình luận