#066 Hành Trình ngày 07/3/2021 – 365 ngày: Thẳng Tiến Châu Đốc – Đây là cách bạn có thể “gieo” những hạt giống tốt hôm nay.

Hãy viết ra tất cả những điều tuyệt vời về tất cả những người mà bạn biết. 

Hãy lập ra một danh sách thật dài về tất cả những điều tuyệt vời về bản thân bạn. 

Hãy khen tặng mọi người ở bất cứ đâu bạn đến. 

Hãy ca ngợi tất cả những thứ mà bạn nhìn thấy. 

Hãy trở thành một ánh nắng tỏa lan đến mỗi người mà bạn gặp, và khiến một ngày của họ trở nên tốt đẹp hơn vì họ đã nhìn thấy bạn. 

Nói “cảm ơn” trong mọi tình huống. 

Hãy đi, hãy nói, hãy suy nghĩ và hít thở với sự trân trọng và lòng biết ơn. 

Khi bạn làm điều này, cuộc sống của bạn ở thế giới bên ngoài sẽ thay đổi để phù hợp vớitrạng thái bên trong của bạn.

066 Hành Trình ngày 07/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 06/3/2020 – 365 ngày: Có thể “buông bỏ” mới có thể “đắc được”.


Viết một bình luận