#067 Hành Trình ngày 08/3/2021 – 365 ngày: Bạc Liêu Thảng Tiến – Đâu là nơi ta bắt đầu?
Bạn có thể khiến cuộc sống của mình trở thành chốn thiên đường, nhưng cách duy nhất để bạn làm được điều ấy, đó là khiến cho thế giới bên trong bạn trở thành một thiên đường.

Không thể có cách nào khác. 

Bạn là nguyên nhân; 

và cuộc sống của bạn chỉ là kết quả được tạo ra.


067 Hành Trình ngày 08/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 07/3/2020 – 365 ngày: 8 loại tâm thái xử lý đại sự của bậc cao nhân.Viết một bình luận