#068 Hành Trình ngày 09/3/2021 – 365 ngày: Cách thức để chuyển hóa vấn đề trong cuộc sống.


Khi bạn tập trung vào vấn đề mà người khác đang phải đối mặt, thì bạn hoàn toàn không giúp gì được cho họ hay cho bạn, bởi vì cả bạn và họ đều đang gia tăng thêm năng lượng tiêu cực cho vấn đề đó. 

Cả hai người cũng sẽ thu hút thêm những vấn đế giống như vậy đến với mình. 

Hãy nhận thức rõ điều này: quan trọng là cả bạn và người đó đều phải tập trung vào điều mà mình muốn. 

Người đang gặp vấn đề nên được khuyến khích nói về điều mà họ mong muốn thay vì cứ nói về vấn đề xảy ra – vốn là thứ mà họ không muốn. 

Ban đầu, vấn đề phát sinh là do người đó đã suy nghĩ hoặc nói về những gì họ không mong muốn, và chuỗi phản ứng dây chuyền đó phải được kết thúc. 

Hãy giúp đỡ những người thân thiết với bạn bằng cách khuyến khích họ nói về những điều mà mình muốn.

Đó luôn là giải pháp tốt nhất.068 Hành Trình ngày 09/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 08/3/2020 – 365 ngày: Mệnh tùy tâm tạo: 7 thói quen chiêu mời phúc khí.


Viết một bình luận