#069 Hành Trình ngày 10/3/2021 – 365 ngày: Hiểu về bản chất thật của bạn.Những ý nghĩ tiêu cực không phải là bản chất thật sự của bạn. 

Bản chất thật của bạn hoàn toàn rất tốt đẹp. 

Vậy nên nếu như tình cờ một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy nói với chính mình: 

“Những ý nghĩ này không phải là ý nghĩ của tôi, và chúng không thuộc về tôi. Tôi hoàn toàn tốt đẹp, và tôi chỉ có những ý nghĩ tốt đẹp dành cho bản thân mình và cho mọi người.” 

Và khi đó, bạn đang nói ra sự thật!


069 Hành Trình ngày 10/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 09/3/2020 – 365 ngày: Người có thể thắng mà không cần thắng mới thực sự là cao nhân.


Viết một bình luận