Ngô Van Hiếu-Hành Trình 112 ngày 23/04/2017 – 365 ngày: Lòng biết ơn là một trong những phương pháp dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thay đổi cuộc sống của mình.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Hành Trình 112 ngày 23/04/2017 – 365 ngày.
Lòng biết ơn là một trong những phương pháp dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thay đổi cuộc sống của mình. Nếu bạn trở nên thật sự biết ơn, bạn sẽ thu hút tất cả mọi thứ mình cần, tại bất cứ nơi nào bạn đến và trong bất cứ việc gì bạn làm. Sự thật là, nếu không có lòng biết ơn, thì bạn sẽ không bao giờ thay đổi được gì.

Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ mà bạn sử dụng lòng biết ơn và cảm thấy biết ơn. Nếu bạn chỉ có một chút biết ơn, thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một chút. Nếu bạn biết ơn rất nhiều, thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Tùy bạn lựa chọn.

 

 

Một trả lời tới to “Ngô Van Hiếu-Hành Trình 112 ngày 23/04/2017 – 365 ngày: Lòng biết ơn là một trong những phương pháp dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thay đổi cuộc sống của mình.”

Trả lời