#126 Hành Trình ngày 06/5/2021 – 365 ngày: Tập trung vào điều bạn thực sự muốn.


Trong trường hợp bạn muốn thu hút tiền bạc, thì bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn nhiều, bằng cách tưởng tượng về những điều mà tiền bạc sẽ mang lại cho mình.


Nếu trong cuộc sống, bạn cảm thấy thiếu tiền, thì khi ấy cảm xúc và niềm tin của bạn về tiền bạc đang không được tốt lắm, và việc nghĩ đến những thứ mà tiền bạc có thể mang lại có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn nhiều. 

Bạn phải học cách giải mã cảm xúc của mình và chọn những ý nghĩ khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Những ý nghĩ khiến bạn cảm thấy tốt hơn chính là nguồn gốc sức mạnh thật sựcủa bạn.

#126 Hành Trình ngày 06/5/2021 - 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 05/5/2020 – 365 ngày: Người thiện lương phúc khí sẽ theo đến.


Viết một bình luận