#317 Hành Trình ngày 12/11/2020 – 365 ngày: Hạnh phúc hay đau khổ do ai quyết định?
“Tôi vẫn quyết tâm trở nên vui vẻ và hạnh phúc, trong bất cứ tình huống nào có thể xảy đến. Bởi vì qua những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi nhận ra rằng: những hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta phụ thuộc phần lớn vào tâm lý của chính mình, chứ không phải phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.”


MARTHA WASHINGTON (1732-1802)317 Hành Trình ngày 12/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 13/11/2019 – 365 ngày: CHỈ CẦN MÌNH ĐÁNG GIÁ, NGƯỜI KHÁC SẼ TỰ TÌM ĐẾN.Viết một bình luận