#239 Hành Trình ngày 26/8/2020 – 365 ngày: Bạn luôn luôn ở trong quy trình sáng tạo, và cụ thể đối với vấn đề về tiền bạc, thì bạn có thể chọn để tạo ra sự thiếu thốn hay tạo ra sự dư thừa.

Khi bạn không còn cảm thấy cần tiền bạc nữa, thì khi ấy tiền bạc sẽ tìm đến với bạn.


Khi bạn không còn cảm thấy cần tiền bạc nữa, thì khi ấy tiền bạc sẽ tìm đến với bạn.Cảm giác cần tiền đến từ ý nghĩ rằng bạn không có đủ tiền, và nếu vậy thì bạn sẽ cứ thế, cứ tiếp tục tạo ra việc mình không có đủ tiền.

Bạn luôn luôn ở trong quy trình sáng tạo, và cụ thể đối với vấn đề về tiền bạc, thì bạn có thể chọn để tạo ra sự thiếu thốn hay tạo ra sự dư thừa.
#239 Hành Trình ngày 26/8/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019, ngày 27/08/2019 – 365 ngày: Lựa chọn lương thiện mới thoát được tai ương đây là nhắn nhủ của những vị cao nhân.


1 bình luận về “#239 Hành Trình ngày 26/8/2020 – 365 ngày: Bạn luôn luôn ở trong quy trình sáng tạo, và cụ thể đối với vấn đề về tiền bạc, thì bạn có thể chọn để tạo ra sự thiếu thốn hay tạo ra sự dư thừa.”

Viết một bình luận