#👉 239 Hành Trình ngày 28/8/2021 – 365 ngày: Sức mạnh của Sự Thật.Sự thật sẽ mang đến tự do cho bạn. Tất cả những nỗi đau và sự chịu đựng trong thế giới này đều đến từ những người không hiểu được các quy luật bất biến của Vũ trụ.
Những nguyên tắc trong cuốn sách Bí Mật được đưa ra nhằm giúp mỗi người có thểtự chứng minh được các quy luật mang tính phổ quát của Vũ trụ.
Hãy tự chứng minh và thuyết phục bản thân, và sự thật sẽ mang đến tự do cho bạn.239 Hành Trình ngày 28/8/2021 – 365 ngày, ngày 26/8/2020 – 365 ngày: Bạn luôn luôn ở trong quy trình sáng tạo, và cụ thể đối với vấn đề về tiền bạc, thì bạn có thể chọn để tạo ra sự thiếu thốn hay tạo ra sự dư thừa.Viết một bình luận