#👉 240 Hành Trình ngày 29/8/2021 – 365 ngày: Sức mạnh của niềm tin


Niềm tin được tạo ra bằng cách suy nghĩ điều gì đó lặp đi lặp lại liên tục – cho đến khi nó trở thành niềm tin.


Niềm tin là một tần số cố định mà bạn đang phát ra, và niềm tin của chúng ta chính là điều mạnh mẽ nhất có thể tạo ra cuộc sống, thông qua quy luật hấp dẫn.Quy luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại những điều mà bạn tin tưởng!

Đó là lý do tại sao khi bạn muốn tạo ra một điều gì đó, bạn phải yêu cầu và tin tưởng, sau đó bạn sẽ nhận được nó.

240 Hành Trình ngày 29/8/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 27/8/2020 – 365 ngày: chúng ta tự định đoạt số phận của chính mình.


Viết một bình luận