Hành Trình 242 ngày 31/08/2017 – 365 ngày.

 

Bạn đang nhận được hàng nghìn thông điệp từ Vũ trụ mỗi ngày. Hãy học cách nhận thức sự giao tiếp này của Vũ trụ – vì nó đang nói chuyện và hướng dẫn bạn trong mọi khoảnh khắc. Không có gì là tình cờ hay ngẫu nhiên cả.

Tất cả những dấu hiệu bạn để ý thấy, tất cả những từ ngữ bạn nghe thấy, tất cả những màu sắc, mùi vị, âm thanh, tất cả những sự việc và tình huống đều chính là thông điệp mà Vũ trụ đang nói với bạn. Bạn là người duy nhất biết được những thông điệp ấy là dành cho bạn, và chúng mang ý nghĩa gì. Hãy dùng đôi mắt của mình để nhìn!

Hãy dùng đôi tai mình để nghe! Hãy dùng mọi giác quan của bạn, bởi vì bạn đang nhận được các thông điệp thông qua tất cả những giác quan ấy!

Viết một bình luận