Hành trình 39 ngày 09/02/2017 – 365 ngày,Vũ trụ luôn luôn liên tục cho đi

Hành Trình 39 ngày 09/02/2017 – 365 ngày.

Khi bạn thiếu đi sự hòa hợp với quy luật, bạn sẽ trải qua sự thiếu thốn trong cuộc sống, nhưng đó chỉ là những điều bạn đang tự tạo ra cho mình.

Vũ trụ luôn luôn liên tục cho đi, và vì thế bạn phải học cách hòa nhịp với bản thân mình với Vũ trụ. Và giai điệu hòa hợp hoàn hảo sẽ là: những ý nghĩ tốt, những lời nói tốt, và những hành động tốt.

 

Viết một bình luận