Hành Trình 67 ngày 09/03/2017 – 365 ngày: Bạn đã có được thứ mình muốn .

Hành Trình 67 ngày 09/03/2017 – 365 ngày.
Bạn phải nói như thể bạn đã có được thứ mình muốn ngay tại thời điểm này.

Đây là điều cực kỳ quan trọng.

Quy luật sẽ phản hồi lại chính xác những ý nghĩ và lời nói của bạn, và vì thế, nếu như bạn thấy một điều gì đó xảy ra trong tương lai, thì thật ra bạn đang khiến nó không thể xảy ra trong hiện tại.

1 bình luận về “Hành Trình 67 ngày 09/03/2017 – 365 ngày: Bạn đã có được thứ mình muốn .”

Viết một bình luận