Thực hiện định hướng mỗi ngày, Đã là Hành Trình 322 ngày 18/11/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 322 ngày 18/11/2017 - 365 ngày.

Bạn sẽ tạo ra tương lai của mình thông qua việc định hướng.

 

Định hướng chỉ đơn giản là một hành động có ý thức trong hiện tại để xác định những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sức khỏe, sự hòa hợp trong các mối quan hệ, hạnh phúc, tiền bạc, sự sáng tạo và tình yêu sẽ đến với bạn trong tương lai, thông qua những định hướng trong hiện tại của bạn.

Hãy thực hiện định hướng cho mỗi ngày để tạo ra tương lai của bạn. 

Viết một bình luận