#318 Hành Trình ngày 13/11/2020 – 365 ngày: Làm thế nào để thấy rõ được mọi thứ?
Khi bạn tìm ra được mục đích của mình, bạn sẽ cảm thấy như trái tim mình được soi rọi bởi ánh sáng của sự đam mê.


Bạn sẽ biết được điều đó một cách rõ ràng, sẽ không còn vẩn đục bất cứ gợn nghi ngờ nào.318 Hành Trình ngày 13/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 14/11/2019 – 365 ngày: Đây là lý do vì sao bạn nên dạy cho con mình biết 2 từ “chia sẻ”.

Ca mổ thành công lấy nẹp giữ xương đòn liền nhau, Adiđà Phật,.


Viết một bình luận