#179 Hành Trình ngày 27/6/2020 – 365 ngày: 4 Nguồn lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán mà nhà đầu tư mới cần biết.


Với tình hình kinh tế bị trì trệ như hiện nay, sự lo ngại việc làm thế nào để KIẾM TIỀN NHÂN ĐÔI TÀI SẢN đã thúc đẩy các cá nhân nhanh chóng tìm hiểu và tham gia vào các loại hình đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội.


Trong đó, CHỨNG KHOÁN là kênh đầu tư được săn đón nhất vì nó không đòi hỏi các nhà đầu tư mới quá nhiều vốn. Nhưng ngược lại để tạo được DÒNG TIỀN BỀN VỮNG mỗi tháng đòi hỏi các nhà đầu tư phải thật SỰ AM HIỂU và có kiến thức về loại hình này.

Trong một danh mục đầu tư bạn cần phải đảm bảo được 4 nguồn lợi nhuận sau:

+ LÃI VỐN: Lãi vốn đến từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá trị thực của cổ phiếu đó. Đây là tư duy cần phải rèn luyện của một nhà đầu tư muốn thành công và có lợi nhuận cao từ chứng khoán

+ DÒNG TIỀN: Lợi nhuận dòng tiền đến từ việc bạn được chia cổ tức hàng năm. 

+ GIA TĂNG GIÁ TRỊ: Tức là lợi nhuận của bạn được tăng lên từ việc giá trị thực của cổ phiếu tăng lên. Ví dụ: Giá trị thực của cổ phiếu A lúc mua là 26, sau một năm tăng lên 28. Tức là giá trị cổ phiếu bạn đang nắm giữ gia tăng khoảng gần 8%. 

+ LỢI NHUẬN MUA BÁN – LƯỚT SÓNG CỔ PHIẾU: Với danh mục đầu tư, bạn có thể đưa ra kế hoạch lợi nhuận là 1%/1 tháng. Tức là sẽ có 12% lợi nhuận trên năm.


1 bình luận về “#179 Hành Trình ngày 27/6/2020 – 365 ngày: 4 Nguồn lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán mà nhà đầu tư mới cần biết.”

Viết một bình luận