Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 162 ngày 12/06/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ. Bạn không cần phải có bằng đại học mới có thể phục vụ được. Bạn không cần phải chia đúng chủ ngữ và động từ mới có thể phục vụ được. Bạn chỉ cần có một trái tim chứa đầy lòng vị tha. Một tâm hồn được hình thành từ tình yêu.”

 

TIẾN SĨ MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)

Viết một bình luận