Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 161 ngày 11/06/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 161 ngày 11/06/2017 – 365 ngày.

Bạn không hề bỏ lỡ một cơ hội nào cả, bởi vì Vũ trụ sẽ luôn luôn mang những cơ hội ấy trở lại với bạn. Nếu nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội, thì bạn sẽ cảm thấy không tốt, và như thế thì chắc chắn rằng bạn sẽ không thể ở đúng tần số để nhận được một cơ hội tốt một lần nữa. Hãy có lòng tin. Vũ trụ có vô vàn những cơ hội để mang đến cho bạn, và vô vàn các cách thức khiến bạn chú ý đến các cơ hội ấy.

 

Bạn sẽ nắm bắt được khi cơ hội thật sự đến.

 

Viết một bình luận