#166 Hành Trình ngày 15/6/2021 – 365 ngày: Luôn có lý do để thấy rằng cuộc sống này là rất tốt đẹp.“Hãy nghĩ đến tất cả những điều đẹp đẽ vẫn còn tồn tại xung quanh bạn và cảm thấy hạnh phúc.” ANNE FRANK (1929-1945)


Trong một số hoàn cảnh, đặc biệt lúc khó khăn bạn có thể cảm thấy bế tắc không lối thoát. Tuy nhiên, hãy hiểu một điều là không phải mọi nơi, mọi yếu tố đều như vậy, luôn có dấu hiệu của mầm sống, của điều tốt đẹp hiện diện ở đâu đó. Hãy tìm dấu hiệu đó và thế giới tốt đẹp sẽ phát triển.

166 Hành Trình ngày 15/6/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 14/6/2020 – 365 ngày: Có thể “buông bỏ” mới có thể “đắc được”.


Viết một bình luận