#230 Hành Trình ngày 17/8/2020 – 365 ngày: Cơ thể của bạn chính xác giống như một chiếc máy chiếu phim.Cơ thể của bạn chính xác giống như một chiếc máy chiếu phim, và cuộn phim được đặt trong máy chiếu chính là tất cả những ý nghĩ và cảm xúc của bạn.
Cơ thể của bạn chính xác giống như một chiếc máy chiếu phim, và cuộn phim được đặt trong máy chiếu chính là tất cả những ý nghĩ và cảm xúc của bạn.


Mọi thứ bạn thấy trên màn hình cuộc đời của mình, vốn tất cả đều được chiếu ra từ những gì đang tồn tại bên trong bạn, và là những thứ mà bạn đã đặt vào cuộn phim ấy.

Bằng cách chọn những ý nghĩ và cảm xúc ở mức độ cao hơn, bạn có thể thay đổi những điều được trình chiến trên màn hình vào bất cứ lúc nào. Bạn có toàn quyền kiềm soát đối với những gì xảy ra trong bộ phim cuộc đời mình!#230 Hành Trình ngày 17/8/2020, đã qua năm 2019 ngày 18/08/2019 – 365 ngày: Dẫu nuối tiếc hãy bình tĩnh, khi thất bại hãy làm lại từ đầu.


1 bình luận về “#230 Hành Trình ngày 17/8/2020 – 365 ngày: Cơ thể của bạn chính xác giống như một chiếc máy chiếu phim.”

Viết một bình luận