#229 Hành Trình ngày 16/8/2020 – 365 ngày: Bạn chính là người tạo ra bộ phim cuộc đời mình, và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn – mỗi ngày bạn đều có toàn quyền điều khiển nó.Bộ phim cuộc đời của bạn đang diễn biến như thế nào? Bạn có cần phải thay đổi các chi tiết trong kịch bản có liên quan đến vấn đề tiền bạc, sức khỏe hay các mối quan hệ không? Bạn có muốn thực hiện chỉnh sửa gì không?Hôm nay chính là thời điểm để bạn thực hiện bất cứ thay đổi nào mà mình muốn, bởi vì những thay đổi trong ngày hôm nay sẽ được trình chiếu trong bộ phim vào ngày mai.Bạn chính là người tạo ra bộ phim cuộc đời mình, và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn – mỗi ngày bạn đều có toàn quyền điều khiển nó.#229 Hành Trình ngày 16/8/2020, đã qua năm 2019 ngày 17/08/2019 – 365 Ngày: Người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn, cây không vỏ cây ắt chết


1 bình luận về “#229 Hành Trình ngày 16/8/2020 – 365 ngày: Bạn chính là người tạo ra bộ phim cuộc đời mình, và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn – mỗi ngày bạn đều có toàn quyền điều khiển nó.”

Viết một bình luận