Hành Trình 57 ngày 27/02/2017: – 365 ngày: Bạn phải CHO ĐI

Hành Trình 57 ngày 27/02/2017 – 365 ngày.
Dù bạn muốn mang điều gì đến với cuộc sống của mình, thì bạn phải CHO ĐI điều ấy.

 

Bạn muốn có được tình yêu? Hãy cho đi điều ấy. Bạn muốn có được sự trân trọng? Hãy cho đi điều ấy. Bạn muốn có được sự thấu hiểu? Hãy cho đi điều ấy. Bạn muốn có được niềm vui và hạnh phúc? Hãy cho những người khác điều ấy.

Bạn có khả năng cho đi rất rất nhiều tình yêu, sự trân trọng, sự thấu hiểu và hạnh phúc đến rất nhiều người, trong mỗi ngày!

1 bình luận về “Hành Trình 57 ngày 27/02/2017: – 365 ngày: Bạn phải CHO ĐI”

Viết một bình luận