Hành Trình 239 ngày 28/08/2017 – 365 ngày.

 

Nếu bạn yêu cầu một thứ gì đó, nhưng ở sâu thẳm bên trong, bạn lại không tin rằng nó có thể trở thành sự thật ngay lập tức – chỉ bởi vì điều ấy quá to lớn. Trong trường hợp đó thì bạn chỉ đang khiến cho thời gian của quy trình sáng tạo trở nên dài hơn.

Khoảng thời gian mà quy trình sáng tạo cần để biến điều bạn muốn thành sự thật là do bạn quy định, thông qua quan niệm của bạn về mức độ "to lớn" của thứ mà bạn đã yêu cầu.

Nhưng trong Vũ trụ không hề có khái niệm thời gian hay mức độ lớn hay nhỏ. Tất cả mọi thứ tồn tại vào lúc này chỉ có tâm trí của Vũ trụ!

Trả lời