Hành Trình 340 ngày 06/12/2017 – 365 ngày.

Bạn đang ở một vị trí hoàn hảo trong hành trình hoàn hảo của mình. Bạn đang ở đúng nơi thuộc về bạn, bởi vì bạn đã chọn nó. Và sự thật là, bạn không thể hoàn hảo hơn bản thân bạn hiện tại.

Viết một bình luận