https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3
Ngày 6:  “Điều bạn nhận thức được cũng chính là điều bạn nhìn thấy được.”

Ngày 6: “Điều bạn nhận thức được cũng chính là điều bạn nhìn thấy được.”

Ngày 6:

“Điều bạn nhận thức được cũng chính là điều bạn nhìn thấy được.”

— JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)

Viết một bình luận

Share