#365 Hành Trình ngày 30/12/2020 – 365 ngày: Khi người thân của bạn gặp khó khăn.
Trong cuộc đời mình, bạn đã làm được điều gì thật sự giúp đỡ cho cuộc sống của những người khác trên thế giới này chưa? Câu trả lời của phần lớn mọi người là: rất ít hoặc không gì cả, mặc dù ai cũng cảm thấy đau đớn vì những hoàn cảnh khó khăn của người khác.

Lý do mà tôi hỏi bạn câu này, đó là để giúp bạn nhận ra rằng việc cảm thấy đau đớn như vậy cũng không thể giúp được gì cho những người đó, và sẽ không bao giờ có thể giúp gì được cả.

Và điều chắc chắn nhất là theo quy luật hấp dẫn thì những cảm xúc đó cũng chẳng thể nào giúp được gì cho bạn. Sự thật là bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào bạn cảm thấy về người khác cũng sẽ tiếp thêm năng lượng tiếp tục kéo dài sự khó khăn của họ, vậy nên những cảm xúc ấy sẽ tạo ra điều ngược lại với thứ mà bạn mong muốn.Đừng tập trung sự chú ý vào những khó khăn của họ nữa, và hãy chuyển hướng suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình sang những điều mà bạn mong muốn họ nhận được.


365 Hành Trình ngày 30/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 kết Thúc 1 năm 365 Hoàn tất Hành Trình ngày 31/12/2019 – 365 ngày: “Trân quý người khác” là cách giải oán duyên, kết thiện duyên, tích phúc báo.


Trả lời