#364 Hành Trình ngày 29/12/2020 – 365 ngày: Tôi muốn tiết lộ với bạn một sự thật diệu kỳ này.

“Bất cứ điều gì mà tâm trí có thể nghĩ ra… đều có thể trở thành sự thật.”W. CLEMENT STONE (1902-2002)364 Hành Trình ngày 29/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 30/12/2019 – 365 ngày: Hãy nhớ rằng Ông Trời ở trên cao: Người mưu sâu kế hiểm thì ắt tai họa gặp phải cũng lớn.Trả lời