Hành Trình 101 ngày 11/4/2018 – 365 ngày.

Quy luật hấp dẫn là quy luật kỳ diệu nhất. Nó rất nhất quán, và nó mang đến cho mỗi người chính xác điều mà suy nghĩ chủ đạo của họ đang hướng đến. Bạn không phải là một ngoại lệ của quy luật này, và bạn có toàn quyền sử dụng nó theo phương thức mà mình muốn. Quy luật không bao giờ sai sót. Chỉ có chúng ta là người phải học hỏi phương thức để sử dụng nó đúng đắn.

1 bình luận về “Hành Trình 101 ngày 11/4/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận