Hành Trình 71 ngày 13/03/2017 – 365 ngày: Bạn đã trở thành chủ nhân của chính mình.

Hành Trình 71 ngày 13/03/2017 – 365 ngày .
Phương pháp để bạn có thể hoàn toàn điều khiển được quy luật, đó chính là phải hoàn toàn điều khiển được chính mình. Hãy điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và bạn sẽ trở thành chủ nhân của quy luật hấp dẫn… bởi vì bạn đã trở thành chủ nhân của chính mình.

Viết một bình luận