#175 Hành Trình ngày 23/6/2020 – 365 ngày: Cách hỗ trợ người khác bằng Luật Hấp Dẫn.
Bạn chắc chắn sẽ có thể giúp người khác thông qua những suy nghĩ của mình, và họ cũng có thể giúp bạn.


Mỗi một suy nghĩ tốt đẹp mà bạn truyền đến cho người khác chính là một năng lượng sống. 

Tuy nhiên, người mà bạn gửi ý nghĩ đến cũng phải đang yêu cầu cùng một thứ như vậy. 

Nếu người đó không mong muốn giống như điều mà bạn gửi đến thông qua ý nghĩ, thì lúc đó họ sẽ không hòa hợp với tần số ý nghĩ của bạn, và ý nghĩ của bạn sẽ không thâm nhập vào cuộc sống của họ được. 

Bạn không thể tạo ra cho người khác một cuộc sống mà họ không muốn được. nhưng nếu đó là điều họ muốn, thì những ý nghĩ của bạn thật sự là một nguồn năng lượng giúp đỡ cho họ.


1 bình luận về “#175 Hành Trình ngày 23/6/2020 – 365 ngày: Cách hỗ trợ người khác bằng Luật Hấp Dẫn.”

Viết một bình luận