Hành Trình 42 ngày 12/02/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 42 ngày 12/02/2017 – 365 ngày.
“Giống như trường hợp khi một hòn đá được ném xuống nước, suy nghĩ cũng sẽ sản sinh ra những gợn xung động và các con sóng lan tỏa ra rộng khắp trong đại dương ý nghĩ. Tuy nhiên, cũng có điểm khác biệt như sau: gợn sóng trên mặt nước chỉ lan tỏa ra các hướng trên một mặt phẳng nhất định, nhưng những xung động của ý nghĩ thì sẽ truyền đi tất cả mọi hướng trong không gian, từ một trung tâm chung – giống như những tia nắng được mặt trời chiếu ra.”

 

WILLIAM WALKER ATKINSON (1862-1932)

Viết một bình luận