Hành Trình 314 ngày 10/11/2017 – 365 ngày : CẦN & MUỐN.

CẦN và MUỐN thực sự rất khác nhau.

MUỐN là những khao khát của bản thân, là cái vô hạn.

Còn CẦN chỉ đơn giản là cái không thể thiếu, không thể thay thế trong cuộc sống của bạn.

Chính bản thân mình, bạn đang cố gắng vì điều gì?

Bản thân bạn, người thân, bạn bè xung quanh bạn có đang vướng vào cái vòng lẩn quẩn MUỐN – CẦN, CẦN – MUỐN này không? 

Tạo sự Cân Bằng chính bản thân,  lúc này mình muốn điều gì? 

Viết một bình luận