Hành Trình 315 ngày 11/11/2017 – 365 ngày.

Nếu bạn muốn giúp đỡ một người đang gặp vấn đề về sức khỏe, thì sau đây là những điều hiệu quả mà bạn nên làm. Hãy tưởng tượng trong đầu về người đó – họ có sức khỏe, họ vui vẻ và mạnh khỏe.

Để làm được điều này một cách hiệu quả, hãy tưởng tượng ra một khung cảnh trong đầu mình, trong khung cảnh ấy có bạn và người đó, hãy tưởng tượng khung cảnh ấy càng chi tiết càng tốt.

Hãy tưởng tượng về những điều mà hai người sẽ nói, tưởng tượng người đó đang làm những việc mà chỉ có những người hạnh phúc và khỏe mạnh mới có thể làm được.

Hãy liên tục lặp đi lặp lại khung cảnh đó nhiều lần, và cảm nhận thông qua sự tưởng tượng ấy, để cảm thấy rằng mình đang thật sự sống trong đó. Tuy rằng người đó đang tự tạo ra cuộc sống của họ, nhưng quá trình này của bạn cũng sẽ đem lại sự giúp đỡ to lớn cho họ.

Trả lời