Ngày 11: THỐI QUEN NÊN HÀNH ĐỘNG

Ngày 11:

THỐI QUEN NÊN HÀNH ĐỘNG

Hãy nghĩ những điều tốt đẹp.

Hãy nói những điều tốt đẹp.

Hãy làm những việc tốt đẹp.

Hãy khiến tốt đẹp trở thành một trạng thái tự nhiên của bạn, cả về mặt ý nghĩ, lời nói và hành động. Có rất nhiều mức độ của sự tốt đẹp, và sẽ rất thú vị khi bạn nhận ra rằng những gì mà mọi người gọi là “xấu xa” vốn thật ra chỉ là việc thiếu vắng đi sự tốt đẹp. Không hề có sự xấu xa, chỉ có việc thiếu vắng những điều tốt đẹp.

Chỉ có một Sức mạnh Duy nhất – và sức mạnh ấy hoàn toàn tích cực, hoàn toàn tốt đẹp.

1 bình luận về “Ngày 11: THỐI QUEN NÊN HÀNH ĐỘNG”

Viết một bình luận