Hành Trình 202 ngày 22/07/2017 – 365 ngày.

Địa Ốc Thời Đại, Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

Những ý nghĩ và cảm xúc của bạn chính là nguyên nhân, và tất cả những gì được tạo ra chỉ là kết quả của nguyên nhân ấy, vậy nên nếu bạn chuyển hóa được những thứ mình muốn thành những điều hiện diện ở bên trong, thì khi ấy bạn đã hoàn thành tất cả những gì mình phải làm.

Địa Ốc Thời Đại, Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

Bên trong như thế nào, thì bên ngoài sẽ như thế ấy. Và một khi nó đã hiện diện bên trong bản thân bạn, thì nó cũng sẽ hiện diện ở thế giới bên ngoài.

Địa Ốc Thời Đại, Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

Hãy nhớ rằng, bên trong bản thân chính là nguyên nhân và thế giới bên ngoài bên ngoài chỉ là kết quả.

Viết một bình luận