#011 Hành Trình ngày 11/1/2021 – 365 ngày: Bạn có thể YÊU CẦU suy nghĩ tiêu cực biến đi.
Bạn có khả năng yêu cầu bất cứ điều gì. Và dưới đây là những điều bạn có thể nói để yêu cầu các ý nghĩ tiêu cực biến mất khỏi tâm trí mình:

“Hãy biến mất đi! Ngươi không phải là một phần của ta. Ta là một thực thể Tinh thần. Ta chỉ chứa đựng những ý nghĩ tốt đẹp và hoàn hảo của một Tinh thần.”


Không có điều gì chính xác hơn thế.011 Hành Trình ngày 11/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 11/1/2020 – 365 ngày: Có một loại khuyết điểm gọi là cố tranh luận với người bất đồng tầng thứ.


Viết một bình luận