Hành Trình 38 ngày 07/2/2018 – 365 ngày.

"Nếu chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp, thì chúng ta cũng sẽ có được những khoảng thời gian tốt đẹp. Chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ trải qua những khoảng thời gian như thế ấy."

THÁNH AUGUSTINE XỨ HIPPO (354-430)

1 bình luận về “Hành Trình 38 ngày 07/2/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận