#096 Hành Trình ngày 06/4/2021 – 365 ngày: Sức Mạnh.


Sức mạnh ở mức cao nhất của chúng ta chính là tình yêu, và đó là một điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sở hữu, với một số lượng không giới hạn.


Mỗi ngày bạn cho đi bao nhiêu tình yêu thương đến với người khác? Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều có cơ hội thể hiện sức mạnh vĩ đại và vô hạn này, mang nó đến với mỗi một người và trong mỗi một tình huống. 

Tình yêu là sự trân trọng, là lời khen, là cảm thấy biết ơn, là nói những điều tốt đẹp với người khác. 

Chúng ta có thể cho đi rất rất nhiều tình yêu, và khi cho đi càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận lại càng nhiều.096 Hành Trình ngày 06/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 05/4/2020 – 365 ngày: Hợp nhau ở tính cách, kính nhau bởi tài hoa nhưng thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm.


Trả lời