Hành trình 72 ngày 14/03/2017 – 365 ngày: Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.

Hành trình 72 ngày 14/03/2017 – 365 ngày: Việc của bạn là điều khiển chính mình.

 

Khi bạn đang hoạt động hòa hợp với quy luật, thì không một ai có thể làm gián đoạn mối liên kết giữa bạn và Vũ trụ. Tuy nhiên, nếu như bạn nghĩ có một người nào đó có thể ngăn cản việc bạn có được điều mình mong muốn, thì khi ấy bạn đã chuyển đổi sang trạng thái tiêu cực. Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.

Bạn là trung tâm tối cao của những hoạt động xảy ra trong cuộc sống của mình, và người đồng hành với bạn chính là Vũ trụ. Vì thế, không ai có thể ngăn cản quy trình sáng tạo của bạn.

Trả lời