#👉 234 Hành Trình ngày 23/8/2021 – 365 ngày: Đừng để tâm bị phân tán bởi yếu tố xung quanh.
Việc của bạn là điều khiển chính mình. Khi bạn đang hoạt động hòa hợp với quy luật, thì không một ai có thể làm gián đoạn mối liên kết giữa bạn và Vũ trụ.


Tuy nhiên, nếu như bạn nghĩ có một người nào đó có thể ngăn cản việc bạn có được điều mình mong muốn, thì khi ấy bạn đã chuyển đổi sang trạng thái tiêu cực.
Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.

Bạn là trung tâm tối cao của những hoạt động xảy ra trong cuộc sống của mình, và người đồng hành với bạn chính là Vũ trụ. 

Vì thế, không ai có thể ngăn cản quy trình sáng tạo của bạn234 Hành Trình ngày 23/8/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 21/8/2020 – 365 ngày: Không hề có giới hạn nào cho tầm cao mà chúng có thể đạt được.


Viết một bình luận