#048 Hành Trình ngày 17/2/2021 – 365 ngày: Nhận diễn đường ra trong sự thay đổi
Khi có một sự thay đổi lớn về mặt năng lượng và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, chúng ta thường gán cho nó ý nghĩa “tồi tệ” và điều này gây ra cho bản thân những buồn phiền, nỗi khổ và sự đau đớn, bởi vì chúng ta kháng cự lại sự thay đổi ấy. Nhưng bạn luôn luôn có quyền lựa chọn.

Trong Vũ trụ này, không có điều gì là bắt buộc và bạn sẽ không bao giờ bị mắc kẹt trong một tình huống không có lựa chọn hay lối thoát, bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. 

Trong mọi tình huống, trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, luôn luôn sẽ có hai con đường được mở ra cho bạn. Hai con đường ấy là tích cực và tiêu cực, và BẠN chính là người đưa ra quyết định chọn lấy con đường nào.


048 Hành Trình ngày 17/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 17/2/2020 – 365 ngày: Mềm ắt thắng cứng, nhu ắt thắng cương.Viết một bình luận