CỬA CHÍNH ĐỐI DIÊN VỚI GÓC NHỌN  CỦA BỨC TƯỜNG BÊN TRONG NHÀ: ( Các nhà xây phòng cho thuê).

CỬA CHÍNH ĐỐI DIÊN VỚI GÓC NHỌN


 CỦA BỨC TƯỜNG BÊN TRONG NHÀ: ( Các nhà xây phòng cho thuê).

1/. Nguy hại:- Tương tự như góc nhọn xung xạ.


2/. Phương pháp hoá giải: – Sửa góc tường thành góc tròn. Đặt huyền quan ( đặt thêm bình hoa trong huyền quang).

Viết một bình luận