#⭐️ 176 Hành Trình ngày 25/6/2022 – 365 ngày: Không nhìn, không nghe, không thấy.


Sai lầm lớn nhất của đàn ông là đi cãi nhau với đàn bà.
Nếu thắng thì hơn cả đàn bà.
Nếu thua thì thua cả đàn bà.
Nếu hòa thì như đàn bà.
Nên hãy im lặng mà sống cho thọ nè các anh 😉

176 Hành Trình ngày 25/6/2022 – 365 ngày, đã qua năm 2021 – 36( ngày, ngày 25/6/2021 – 365 ngày: Cách nhanh nhất để thu hút những thứ bạn muốn đến với mình.


Viết một bình luận